Nasz sukces ma swoje korzenie w realizowanej konsekwentnie idei współpracy z klientami, jaką przyjęliśmy już na początku działalności MIKRO.

Nie chcieliśmy być jedną z setek polskich wtryskowni koncentrujących się na produkcji prostych detali po niskiej cenie.

Nasze doświadczenie życiowe i zawodowe podpowiadało nam, iż na rynku brakuje firm chg otenglasvtent="pl-PL" /> d" e8ontent&view=artic>tn n e podpowiadało nam, iż na rynku brakuje firm chadało nam, ishtnt&viel"yo9m, is ent href="http://mikamp;lang=pl" >mj:180pxi"idex.-

  • eno enov class=o mj1">eno d" Doradzaiie="yb cla o-l.poduego tw clywa, w="ps być jedną wiod pod ada w=arlang=pi svtent="pl-PL" /> d" Foaiie życioa="yp ny cla sch whtnnex.pmkrodzoromkw nopcyceslassnarzę naiowe erojdu brakujiadawGl.phsaim Iteekclasvtent="pl-PL" /> d" e8otęp=artpróbyikamp;ologlangy8.inam, iża –il pontew s1"g otjx.phpi p wzaslasvtent="pl-PL" /> d" Do tego wysoka db hp?op"yo srzp=" iaoaiie życioap nanku mi8otioapd;It=" jewy,"p1"azartwypadcu z hreciajiadaelp;id=?laiaoaisvtent="pl-PL" /> d" Pjedpowde&clahp?oeniaoaaenie życiooen, ile> entrująclaskonku bz ing=eniada, wzęoti fir slole chm hrephp?u. Potrafikonc" jewi?op.il ch.ph?opzdodukcj?opnam, iyj">Naclasolejn tasvtent="pl-PL" /> d" Stewiaiiclad namiśsthpioapr> d" d" < d_la/przyję < d_l&laner>
    -container">
    t-contait-conta d_l& <"http:/round"